Persbericht

Paramaribo, 20 januari 2017

Van maandag 16 januari tot en met 19 januari jl. hebben auditors van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) geparticipeerd in een training betreffende “Kwaliteitsbeheersing en Kwaliteitscontrole en het gebruik van de bijbehorende handboeken op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek”. Deze training is verzorgd door Tjong A Hung Consultancy N.V. in het kader van het World Bank “Project Development of Accounting and Auditing Standards in Suriname”. 

Lees meer...

Het tiende congres van het "Caraïbische Organisatie van Rekenkamers" (CAROSAI)

Het tiende congres van het "Caraïbische Organisatie van Rekenkamers" (CAROSAI)

Van 30 mei tot en met 2 juni 2016 heeft CAROSAI zijn tiende congres gehouden in Paramaribo, Suriname. Het congres had als thema, "Versterking van Rekenkamers door middel van opleiding, coöperatieve audits en uitvoering van de Internationale Standaarden voor Rekenkamers (ISSAIs)".

Tijdens het congres gaven de leden aan zich in te zullen zetten voor de uitvoering van de ISSAIs in hun land. Ze hebben hierbij de mogelijkheid voor samenwerking met andere rekenkamers. Elke Rekenkamer gaf hun ondersteuning over het gebruik van coöperatieve audits als een middel om de controle praktijken te verbeteren. Verder zal het bieden van gezamenlijke opleidingen ( twinning) als middel kunnen dienen voor de ten uitvoerlegging en de naleving van de ISSAIs.

Lees meer...