65 jaar Rekenkamer


College Rekenkamer van Suriname

 
College en medewerkers Rekenkamer van Suriname

Op 3 mei 2019, heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer) haar 65-jarig bestaan herdacht.

De leiding van de Kamer heeft in besloten kring de dag samen met de medewerkers in alle stilte doorgebracht.
Hierbij Hierbij werd er een dankdienst gehouden met als voorganger dominee Lucia Anches-Breeveld.
De thema’s tijdens de dankdienst waren: liefde, respect en vertrouwen. Na de dienst was het verder een gezellig samenzijn.

Als blijk van waardering, zijn medewerkers die 10, 15 of 20 dienstjaren bij de Kamer hadden bereikt, in de bloemetjes gezet.


Jubilarissen Rekenkamer van Suriname

 

 

De effectiviteit van CLAD en Rekenkamer als auditdienst binnen de publieke sector

Op 8 februari 2019 mocht dhr. Gianni Smith zijn thesis verdedigen ter verkrijging van de graad van Bachelor of Science. Hij heeft zijn onderzoeksresultaten op de Anton de Kom Universiteit gepresenteerd bij het Faculteit der maatschappij wetenschappen met als studierichting Economie. De  titel van zijn afstudeerthesis is ‘De effectiviteit van CLAD en

Lees meer...

De Rekenkamer van Suriname start met Rechtmatigheidonderzoek, nieuwe stijl.

Lees meer...

Delegatie China National Audit Office (CNAO) bezoekt de Rekenkamer van Suriname

Delegatie China National Audit Office (CNAO) bezoekt de Rekenkamer van Suriname


Een delegatie van  de Rekenkamer van China  (China National Audit Office (CNAO)) zal in de periode 15 - 18 september 2018 op uitnodiging van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) een bezoek brengen aan Suriname. Tijdens dit bezoek zullen onder andere de mogelijkheden voor verruiming van de samenwerking tussen beide instituten besproken worden. 

 

De dialoog met CNAO zal onder andere gericht zijn op een evaluatie over de deelname van auditors van de Kamer aan het Master of Auditing (MAud) programma. Dit programma wordt mede gecoördineerd door de CNAO, waarvan reeds twee auditors zijn afgevaardigd. Verder komen aan de orde toekomstige bilaterale samenwerkingen en wel op het gebied van audit als ook op regionaal niveau tussen CNAO en de Caribische Organisatie voor Rekenkamers (Caribean Organization of Supreme Audit institution (CAROSAI)). De laatstgenoemde wordt gedaan in het kader van het voorzitterschap van CAROSAI dat tot midden 2019 in handen is van Suriname.

 

De Kamer heeft in het kader van dit bezoek een eendaagse activiteit gepland waarbij de vertegenwoordigers van CNAO op maandag 17 september 2018 tijdens een lezing het zullen hebben over de invloed van IT op het functioneren van Rekenkamers met name het auditen van Big Data. Big data" is de term die wordt gebruikt voor gestructureerde en door de mens gegenereerde gegevens, maar ook voor gegevens die ongestructureerd en machine gegenereerd zijn en die zich buiten de bedrijfsgrenzen bevinden.Het integreren van Big Data-analyse in audit processen kan aanzienlijke verbeteringen opleveren in zowel snelheid als nauwkeurigheid van de audit, maar vereist een ingrijpende verandering in mindset en aanpak. 

 

Voor de bijwoning van deze lezing zijn diverse gasten uitgenodigd zoals vertegenwoordigers van de regering, het parlement, vertegenwoordigers van de private sector en media.

 

De Kamer vertrouwt erop dat met dit bezoek de samenwerking tussen de Rekenkamer van China en de Rekenkamer van Suriname versterkt wordt. 

 

Rekenkamer van Suriname Host Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) Training

Rekenkamer van Suriname Host Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF) Training

Paramaribo 20 juni 2018,

Van 6 juni tot en met 8 juni 2018 heeft de Rekenkamer van Suriname (Kamer) als gastheer opgetreden voor het houden van een training getiteld “Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework” (SAI PMF). Deze training is door tussenkomst van INTOSAI Development Initiative (IDI) door facilitators uit Noorwegen, Brazilië en Jamaica aan vertegenwoordigers van negen (9) lidlanden binnen de Caraibische Organisatie van Supreme Audit Institutions (CAROSAI), verzorgd.

Lees meer...

Pagina 1 van 3
?>