Het bestuur van de Rekenkamer van Suriname wordt het College genoemd. 
Het College bestaat uit een Voorzitter, een Ondervoorzitter, 1 lid en 2 plaatsvervangende leden. Het College wordt op voordracht van De Nationale Assemblee door de President van de Republiek Suriname voor 5 jaar benoemd. 
Krachtens de Wet Rekenkamer Suriname 2019, SB 2019 no. 102 artikel 3 lid 6, wordt aan het College een Secretaris toegevoegd die op voordracht van de Rekenkamer, gehoord De Nationale Assemblée, door de President van de Republiek Suriname wordt benoemd en geïnstalleerd. 

De huidige voorzitter is de heer drs. Shaan R. Bhoendie, en de huidige Secretaris is mevrouw drs. Natasha Vredeberg, MBA. 
  

Placeholder

Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname

De huidige voorzitter van de Rekenkamer van Suriname (Kamer) is de heer Shaan R. Bhoendie.

  

  

  .

Natasha Vredenberg

Secretaris van de Rekenkamer van Suriname

De functie van de Secretaris is de hoogste managementfunctie bij de Rekenkamer. Mevrouw Natasha Vredeberg trad in dienst van de Rekenkamer van Suriname op 1 februari 1999 als Adjunct Secretaris van de Rekenkamer van Suriname. 
Op 1 april 2006, werd zij benoemd tot Secretaris van de Rekenkamer van Suriname, een functie welke zij tot heden mag bekleden.

Mevrouw Vredeberg is in 1995 afgestudeerd aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname als Doctorandus in de Economie. In 2005 behaalde zij haar Master of Business Administration degree in Corporate Strategy & Economic Policy van de Maastricht School of Management  in samenwerking met  FHR Lim A Po Institute for Social Studies. Tevens is zij in het bezit van het Diploma MBO –Theologie,  behaald in 2001 bij het Apollos Training Institute. 

In haar loopbaan bij de Rekenkamer heeft zij aan tal van trainingen/workshops/seminars in zowel binnen- als  buitenland deelgenomen, die allen hebben bijgedragen aan haar expertise op het gebied van Auditing.  

In het dagelijks leven is mevrouw Vredeberg erg actief in haar plaatselijke gemeente, de Wanicakerk der EBGS, en probeert daar waar nodig jongeren te stimuleren hun studie en daarmee ook hun toekomst,  serieus tegemoet te treden.